Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

SYLWETKA PATRONA

Antoni DębskiANTONI DĘBSKI (1935 - 2006) Urodził się w 1935 roku. Oficer-mechanik II klasy Marynarki Handlowej, starszy nurek i nurek doświadczalny, batynauta. Legenda polskiej i światowej batynautyki. Przez wielu uznawany za polskiego J.Y. Cousteau. Wraz z grupą entuzjastów z Klubu Płetwonurków "Meduza" przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, zbudował pierwszy polski batyskaf "Meduza I" w którym zrealizował pierwsze w Polsce nurkowanie saturowane. W 1968 roku w batyskafie "Meduza II", wraz z Jerzym Kulińskim i Bogdanem Bełdowskim zrealizował siedmiodniową ekspozycję na głębokości 26 metrów, podczas której nurkowie wykonywali pracę na wraku, na głębokościach dochodzących do 54 metrów. Były to eksperymenty dłużej trwające i na większej głębokości, niż ekspozycje realizowane przez J.Y. Cousteau w latach sześćdziesiątych XX w.

Dokonania Antoniego Dębskiego są imponujące, umieściły Polskę w czołówce krajów rozwijających batynautykę i nurkowania saturowane. Jego praca zasługuje na uznanie tym bardziej, że w ówczesnej dobie musiał borykać się z wieloma trudnościami, ciągłym brakiem funduszy oraz wsparcia instytucji naukowych, które często trudno było mu przekonać do swoich idei i koncepcji. A jednak mimo tych przeciwności i kłopotów, zawsze udawało mu się zgromadzić grono zapaleńców i zwolenników, z którymi realizował swoje pomysły. Jego późniejsze dzieła to batyskafy "Delfin I" i "Delfin II". W 1975 roku dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi zaprojektował batyskaf "Geonur", a w latach 80-tych podwodną bazę nurkową do głębokości operacyjnej 150 metrów - "Geonur II".

Antoni Dębski odszedł od nas w sobotę 19 sierpnia 2006 roku. Odszedł człowiek o wielkim sercu, o ogromnym darze przekonywania do swoich pomysłów i idei. Człowiek, który dzięki swojej pasji, uporowi i marzeniom zrealizował rzeczy wielkie bez dostępu do zaplecza laboratoryjnego, finansowego, a często i bez dostępu do informacji o dokonaniach innych. Do końca swojego życia planował dalsze eksperymenty, był aktywny, brał czynny udział w życiu społeczności nurkowej. Był również Członkiem-Założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. W 2005 roku za życiowe osiągnięcia został uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Często powtarzał: "[...] pragnienie przeżycia wspaniałej, męskiej przygody - moim zdaniem - może być celem w życiu, ale pod warunkiem, że równolegle chcemy coś odkryć, jakąś drobną cząstkę prawdy, choćby o samym sobie".


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl