Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Lista recenzentów

W roku 2014 artykuły recenzowane były przez:

David Alcantara
Wiliam Davidson
Kazimierz Dęga
Zdzisław Harmata
Mary Hirsboeck
Janusz Jerzemowski
Zdzisław Kobos
Ryszard Kłos
Mariusz Kozakiewicz
Wojciech Kozłowski
Andrzej Krzyszkowski
Krzysztof Kubiak
Joanna Łaszczyńska
Bartosz Morawiec
Adam Olejnik
Romuald Olszański
Katarzyna O. van Damme
Michał Penkowski
Piotr Radziwon
Marek Rejman
Piotr Siermontowski
Stanisław Sułkowski
Eva Zieliński
Wojciech Wiesner
Paweł Zarzycki


W latach 2012 i 2013 artykuły recenzowane były przez:

Marek Bednarczyk
Andrzej Buczyński
Krzysztof Chomiczewski
Mario J. Costa (Portugalia)
Kazimierz Dęga
Bronisław Głód
Aleksander Guliar (Ukraina)
Zdzisław Harmata
Janusz Jerzemowski
Kornelia Kędziora - Kornatowska
Zygmunt Kitowski
Jacek Klawe
Ryszard Kłos
Mariusz Kozakiewicz
Wojciech Kozłowski
Andrzej Krzyszkowski (Łotwa)
Krzysztof Kubiak
Adam Olejnik
Romuald Olszański
Elżbieta Łysiak - Pastuszak
Michał Penkowski
Leszek Piaseczny
Marek Rejman
Piotr Siermontowski
Stanisław Sułkowski
Wojciech Wiesner
Ikuta Yasushi (Japonia)


W latach 2010 i 2011 artykuły recenzowane były przez:

prof. dr hab. med. Andrzeja Buczyńskiego,
prof. dr hab. med. Kazimierza Dęgę,
dr hab. inż. Jerzego Garusa prof. nadzw. AMW,
dr hab. inż. Tadeusza Graczyka,
prof. med. Siergieja Gulyara,
dr hab. med. Janusza Jerzemowskiego,
dr hab. inż. Ryszarda Kłosa prof. nadzw. AMW,
prof. dr hab. inż. Antoniego Komorowskiego,
prof. dr hab. med. Wojciecha Kozłowskiego,
dr hab. med. Joannę Łaszczyńską,
dr inż. Adama Olejnika,
dr hab. med. Romualda Olszańskiego prof. nadzw. WIM,
dr hab. med. Agnieszkę Pedrycz.


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl