Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

 


Redaguje zespół:


Redaktor Naczelny
Piotr Siermontowski
e-mail: naczelnyPHR@10g.pl

Sekretarz Redakcji
Małgorzata Samborska
tel. +48 739058408
e-mail: korektaphr@wp.pl

Redaktor tłumaczeń
Anna Wójtowicz

Redaktor tematyczny
nauki techniczne
dr hab. inż. Ryszard Kłos

Redaktor tematyczny
nauki medyczne
prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Redaktorzy językowi
Stephen Burke (Wielka Brytania), Elena Lakomov (Rosja)

Redaktor statystyczny
Adam Olejnik
e-mail: aolej@wp.pl

Redaktor archiwaliów
Joanna Siermontowska

adres redakcji:

81-103 Gdynia 3
ul. Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
tel./fax. +48 58 626 22 30


Numery kont bankowych
Polish Hyperbaric Research:
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej:
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126:


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl